bandilangitimph's blog

Melawan Teror dari RUU Antiterorisme

Kontra sa Terror ng Anti-Terror

Solidarity with Anarchist Prisoners in Tangerang and Bekasi in Indonesia

Crackdown at Pride! Free the Pride 20!

Contra el terror del Antiterrorismo

Advertising Anarchy

We Reject the Terror Bill

Cosa Nostra: Sponsorships, Affinity-based vetting and recruiting

Against the Terror of Anti-Terror

Panlipunang Rebolusyon ang Solusyon

Social Revolution is the Solution

Ang Werpa ng mga Institusyon para sa Kontrol at Dominasyon

Ang Bawat Organismo ay may Puwang sa Daigdig Natin

Anarchism in the Philippines

Notes on Autonomy & Anarchism