La Bazoj de la Anarkiismo: Georgo Balkanski

Antaŭparolo La aŭtoro, kiu, por simple prirespondeci tiun ĉi verkon, subskribis per G. BALKANSKI, estas bone konata bulgara aktivulo, en ekzilo depost 1948 kaj nun loĝanta en Francio. Kiel li asertas en piednoto, por li gravas nek lia nomo nek liaj aŭtorrajtoj. Li klopodis esprimi la ĉefajn konceptojn de la socia, organizema kaj revolucia anarkiismo, konsultinte ĉiujn samtemajn verkojn, kiujn citi li opinias senutile. Tial estos vana ĉiu provo malkovri »plagiaton«. Sed, partopreninte multajn kolektivajn diskutadojn pri la samaj temoj, spertinte kaj funde studinte la du grandajn revoluciojn de nia jarcento –la rusan revolucion kaj la hispanan– li ne povis eviti esprimi siajn proprajn opini– ojn, kiuj havas ian originalecon, kaj origine aperis arti– kolforme en 1958. La ellaborado kaj publikigado de tiu ĉi libro, ĉefe ĝia konstrua parto, respondas urĝan bezonon en Bulgario, kie la liberecana movado estas tre vigla kaj kie la socia rekonstruado en liberecana direkto montriĝas konkreta necesaĵo. Fratece dankas ĉiujn, kiuj kontribuis al la ellaborado, tradukado kaj publikigado de tiu ĉi libro, La eldonanto (Baudé – La juna penso)
AttachmentSize
BALKANSKI Bazoj de la anarkiismo.pdf2.69 MB

Posted By

Reddebrek
Nov 17 2016 20:46

Share

Attached files