Bas Umali

Panlipunang Rebolusyon ang Solusyon

Social Revolution is the Solution

Ang Werpa ng mga Institusyon para sa Kontrol at Dominasyon

Ang Bawat Organismo ay may Puwang sa Daigdig Natin

Ang Virus ay Hindi Buhay, Samakatuwid Hindi Mapapatay

Archipelagic Confederation: An Anarchist Alternative for the Philippines