Ukraine

Nemeritsky, Boris Grigorievich (1902- 1937)

Piven, Dimitri (1885-1970)

Movie Review: Mr Jones (2019)

Kozhin, Foma (18?- 1921)

Gavrish, Daniil (189?-after 1924)

Savonov, Grigory Mikhailovich aka Grischka (1898-1922)

Belochub, Panteleimon Fedorovich (1892-1929)

Dolzhenko, Ivan (?-1921?)

Sirobaba, Iakov Matviyovich aka Syrovatsky (189? -1923)